Puntíkatý poklad - APPALOOSA


 

         Koně v Americe vymřeli během poslední doby ledové a jejich příbuzní ze Starého světa vstoupili na tento kontinent až s osadníky v 16. století. Gen skvrnitých koní se v Evropě i Asii objevoval u různých plemen a tito koně bývali velmi ceněni. Táhli dokonce válečný vůz perského krále, který se kolem roku 480 před naším letopočtem snažil o podrobení Řecka. Není proto divu, že se koně s „vlohami k puntíkům“ dostali přes Atlantik a pomáhali prvním osadníkům v jejich práci.

 


 

     Roku 1621 připlula z Terstu do Vera Cruz loď s nákladem, který prokazatelně obsahoval skvrnitě zbarvené koně. Nicméně již řadu roků před tím byli koně zaregistrováni na severu a odhaduje se, že zhruba kolem roku 1700 se skvrnití koně prostřednictvím Navajů dostali do vlastnictví kmene Nez Percé. Jeho příslušníci se v té době usadili na hranicích států Oregon, Idaho a Washington, kde se živili rybolovem. V průběhu léta opouštěli údolí a přesunovali se do hor, kde obchodovali se Šošony. Při jednom z těchto výměnných obchodů poprvé na vlastní oči spatřili zvíře velké jako jelen, které se živilo trávou a bylo využíváno k nošení nákladů. 

     A tady se začíná psát skutečná historie plemene appaloosa. Indiáni kmene Nez Percé získali své první koně a brzy se ukázali jako schopní chovatelé. Těžší koně používali jako soumary a nezařazovali je do chovu. Silné, výkonné a rychlé klisny a hřebci byli zařazeni do chovného programu k produkci špičkových koní, které bylo možno používat pro lov bizonů a pro válečné účely.  

     Označení appaloosa získali tito koně až později, zhruba kolem roku 1870. V této době se pěstitelé pšenice usadili u řeky Palouse, kde v té době také žili Nez Percéové, kteří vlastnili velké stádo skvrnitých koní. Farmáři nejprve začali těmto koním říkat "Palouse" a poté "Palousey horses", z čehož později vzniklo označení "A Palousey". V průběhu času došlo ke zkrácení tohoto výrazu na "Apalousey" a nakonec vznikl dodnes používaný výraz "Appaloosa".

     Nejkrutější kapitola v historii appaloos začala 15. května 1877, kdy generál Howar obdržel rozkaz dopravit v průběhu třiceti dnů náčelníka Josepha s jeho lidem a veškerým majetkem do rezervace Lapwai.
 


 

     Indiáni slíbili, že se do rezervace přesunou a protože je tlačil čas, museli překročit Hadí řeku. Řeka byla zhruba 400 metrů široká a v danou chvíli se jejím korytem hnala voda z tajících ledových ker. Nez Percéové se dostali na druhý břeh tak, že se nechali vléci svými koňmi, kteří řeku přeplavali zapřaženi do vorů z bizoních kůží. Proud však byl natolik silný, že řadu koní strhl s sebou. Všichni lidé překonání řeky přežili, ale 900 appaloos se utopilo.

     Nez Percéové se dál přesouvali k rezervaci Lapwai. Během cesty však došlo mezi indiány a přistěhovalci k několika drobným potyčkám, které vyvrcholily tím, že tři mladí válečníci zabili u Lososí řeky čtyři osadníky. Tento konflikt vyvolal válku, vlivem které se mírumilovný indiánský přesun změnil ve válečné tažení. Sedmnáctého července byli brzy zrána napadeni kapitánem Perrym, ale jeho 112 vojáků proti pětašedesáti bojovníkům Nez Percé nemělo šanci. To byl začátek štvanice na indiány, která trvala přes tři měsíce a jezdci během nich překonali trasu dlouhou 1 300 mil. Další neočekávaný útok přišel ze strany generála Howarda u Clearwateru, ale indiánům se podařilo útok zastavit a pokračovali v útěku přes Lolo Pas s cílem opustit území Spojených států a v Kanadě se připojit k Sedícímu Býkovi.

     Protože však armáda disponovala telegrafním spojením, podařilo se jí trasu postupujících indiánů vysledovat. Tak se stalo, že za východu slunce 29. září 1877 došlo k druhému útoku na indiány, při němž 600 vojáků americké kavalerie bojovalo v boji muže proti muži proti 120 bojovníkům Nez Percéů. Těm se sice podařilo útok odrazit, ale když se po šestidenním obléhání generál Howard spojil se svým vojskem, pátého října 1877 byli donuceni ke kapitulaci.

 Zatímco Nez Percéové byli dopraveni do rezervace, všechny jejich appaloosy byly zabaveny. Některé byly postříleny a zbylé prodány ve Fort Keogh.

     Přesto existovali lidé, kterým osud appaloos nedal spát. Patřili k nim i Claude Thompson a dr. Francis Haines, kteří o tomto plemeni shromáždili veškeré dostupné informace a na jejich základě vytvořili plemenný standart, který téměř beze změny platí až do dnešní doby a třicátého prosince roku 1938 založili Appaloosa Horse Club U.S.A.. ve státě Oregon. Již během prvních let měl klub 55 členů a 113 registrovaných koní.

     V současnosti má Appaloosa Horse Club ve svém registru zapsáno více jak 600 tisíc appaloos a o další rozšiřování a podporu plemene se stará řada dalších klubů registrovaných pod jeho hlavičkou.

 

 

„Pokud je kůň schopen opravdové lásky k člověku, tak právě appaloosa má k tomu nejblíže.“

 

 

Plemeno appaloosa od jiných odlišují čtyři základní znaky:

  1. Viditelné bělmo oka je u appaloos na rozdíl od ostatních plemen

      zřetelné a jasně patrné.

  2. Skvrnitá kůže je základní charakteristikou plemene. Růžová kůže

      tvoří s tmavými plochami flíčky zejména na nose, kolem očí a na

      genitáliích.

  3. Pruhovaná kopyta jsou jen doplňkovým znakem, protože

      vertikální pruhování se vyskytuje i u jiných plemen s bílými

      odznaky na nohou.

 

 

 

     Je to kůň nesmírně zdatný, inteligentní a vnímavý.
Využívá se jak ve westernovém ježdění, tak k parkurovému skákání, drezuře,
dostihům, rekreaci, nebo jen jako výborný rodinný kůň.


ZÁKLADNÍ  BARVY  SRSTI

              

Dark Bay or Brown ( tmavý hnědák )                                                        Black ( vraník s dekou )

                                                                                 

                            Dark Bay or Brown ( tmavý vavřín )                      Bay ( vavřín s dekou )                               Dun  ( ryzák s dekou )

  

              

                                                                                                          Leopard white ( bělouš leopard )                                                           Buckskin ( plavák s dekou )

 

                                                                                           

                                                                                                                            Chestnut ( ryzák )                                                                                 Gray ( myšák )

 

                                                                               

                   Palomino (  isabela )                           Red Roan  ( prokvetlý ryzák )                       Grulla ( šedo hnědý)

  

                                                                

                Bay Roan ( prokvetlý hnědák )                                      Blue Roan ( prokvetlý vraník )